Αρχική > Δήλωση Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Προσωπικά δεδομένα:

Για την τοποθέτηση παραγγελίας είναι απαραίτητη η οικειοθελής γνωστοποίηση από τον χρήστη ορισμένων προσωπικών στοιχείων, όπως: ονοματεπώνυμο / εταιρική επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση / έδρα επιχείρησης, τηλέφωνο και ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail).

Η συλλογή των ανωτέρω στοιχείων έχει ως μοναδικό σκοπό την εκτέλεση των παραγγελιών, την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και τη διασφάλιση της δυνατότητας επικοινωνίας μαζί σας για τυχόν ενημέρωση για νέα προϊόντα μας. Έτσι, σεβόμενο απόλυτα το απόρρητο των στοιχείων αυτών και ακολουθώντας απαρέγκλιτα τις αρχές της προστασίας προσωπικών δεδομένων, το camera camera δεν πρόκειται να προβεί σε οποιαδήποτε αθέμιτη χρήση ή γνωστοποίηση των προσωπικών στοιχείων που συλλέγει σε τρίτους, παρά μόνο κατόπιν της ρητής συγκατάθεσης του χρήστη ή στην περίπτωση που επιβάλλεται από σχετικές διατάξεις νόμων ή από αρμόδια δημόσια αρχή.